La diversitat i la inclusió són trets característics i distintius de SANT PERE DE RIBES. Com a municipi acollidor que abraça les diferencies entre persones, sigui quin sigui l’origen geogràfic, les creences o la cultura d’aquestes, afavoreix i promou aquells elements i recursos que serveixen per potenciar l’autonomia personal i familiar de les persones nouvingudes, així com la seva integració.