SANT PERE DE RIBES està canviant i millorant les condicions de vida per tal que els i les joves del municipi puguin desenvolupar plenament el seu projecte de vida. Tanmateix, amb un ric i variat teixit associatiu, el municipi brinda al jovent l’oportunitat de formar part activa del seu dia a dia. La cultura, els esports, el lleure... són algunes de les moltes oportunitats de creixement personal i socialització que ofereix.