Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Àmbit:

Gestions administratives

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona o empresa

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

No cal aportar documentació. En cas de representar un tercer, cal aportar un apoderament.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.