Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Pendent

Àmbit:

Qui el pot demanar:

Pendent.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

Pendent.

Termini de la sol·licitud:

Tot l'any

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

Pendent.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.