L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’ha fixat com objectiu avançar cap a la transició energètica, treballant conjuntament amb altres administracions per aconseguir els objectius cap a un model energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle seguint la ruta marcada per la Unió Europea i les lleis d’àmbit català i estatal.

En aquest escenari, l’Ajuntament vol promoure que la ciutadania, incidint especialment amb les famílies vulnerables, pugui participar en el nou model energètic, amb autoconsum compartit d’instal·lacions propietat de l’Ajuntament a través de quotes de participació.

S’adscriuen a la cessió temporal de quotes de participació les instal·lacions detallades a l’ “Inventari d’instal·lacions fotovoltaiques adscrites a la Comunitat Energètica Local (CEL)”. En aquest document també s’indiquen el nombre d’usuaris màxim que poden ser beneficiaris d’aquestes llicències temporals per a cada una de les instal·lacions, tant de persones vulnerables com per no vulnerables i altres tipologies.

Les condicions i criteris per a la concessió d’aquestes llicències queden regulades a les Bases específiques per a la concessió d’ús de les Instal·lacions d’energia renovable situades en equipaments municipals de Sant Pere de Ribes aprovades per la Junta de Govern Local celebrada el dia 19 de març de 2024.

Àmbit:

Urbanisme, Activitats i Medi Ambient

Qui el pot demanar:

Tota la ciutadania

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

Darrera factura del CUPS del qual es sol·licita la participació

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.