Aportació de documentació al tràmit de preinscripció a la comunitat energèntica de Sant Pere de Ribes.

Àmbit:

Urbanisme, Activitats i Medi Ambient

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

Documentació requerida

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.