Protecció de dades

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades personals i normativa que la desenvolupi.

La publicació al web de documentació així com els extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.