En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a auxiliar de biblioteca

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a auxiliar biblioteca.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

 

Del 16/07/2022 al 4/08/2022  (tots dos inclosos)

        

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/una arquitecte tècnic.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria per seleccionar un/a arquitecte tècnic.

                  

                                 Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                                 Model declaració jurada.

                                 Admesos i exclosos. Data de les proves

  

Del 9/07/2022 al 28/07/2022  (tots dos inclosos)

 

 

 

Convocatoria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a d'auxiliar d'informàtica.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a tècnic/a auxiliar d'informàtica. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

Del 29/06/2022 al 18/07/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves  

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals

        

Del 21/05/2022 al 9/06/2022  (tots dos inclosos)

        

 

Convocatoria borsa de treball per seleccionar un/una gruista.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar  un/una gruista.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves                                  

                  Resultats finals. 

Del 3/05/2022 al 23/05/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatoria de dues places d'agent de policia, funcionaris de carrera, una plaça pel sistema de concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horizontal.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria dues plaçes d'agent de policia

                  Sol·licitud per a la presentació a proves per concurs oposició lliure.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves per concurs de mobilitat. 

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Recordatori dates i llocs proves.

                  Resultats primera i segona prova concurs oposició lliure.

                  Resultats cas pràctic concurs mobilitat horitzontal.  

                  Resultats proves físiques concurs oposició lliure.

                  Resultats proves físiques mobilitat horitzontal.

                  Resultats adequació psicoprofessional concurs oposició lliure. 

                  Resultats adequació psicoprofessional mobilitat horitzontal. 

                  Resultats concurs oposició lliure

                  Resultats mobilitat horitzontal.

                  Reconeixements mèdics: lloc, data i hora. 

Del 21/04/2022 al 10/05/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats finals

          

Del 5/04/2022 al 25/04/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria selecció de tres places d'administratiu/va de promoció interna

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a la selecció de tres places d'administratiu/va per promoció interna.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats primera i segona prova

                  Resultats finals

Del 25/03/2022 al 13/04/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de recursos humans

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de recursos humans

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals 

                  

          

Del 17/03/2022 al 05/04/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 12/01/2022 al 31/01/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de medi ambient

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de medi ambient.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Ampliació termini presentació d'instàncies

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

 

Del 23/12/2021 al 11/01/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats finals

          

          

Del 19/10/2021 al 08/11/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria selecció de sis places d'administratiu/iva de promoció interna

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a la selecció de sis places d'administratiu/iva de promoció interna

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera i segona prova

                  Resultats finals

          

          

Del 01/10/2021 al 20/10/2021  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria borsa de treball un/a professor/a d'escola d'adults

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a professor d'escola d'adults

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats finals

 

          

          

Del 22/09/2021 al 11/10/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a advocat/ada

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a advocat/ada

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 14/09/2021 al 04/10/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a gruista

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a gruista.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats finals

           

          

          

Del 05/06/2021 al 28/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Auxiliar Tècnic/a de Governació

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a Auxiliar Tècnic/a Governació. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats finals

          

          

Del 01/06/2021 al 21/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Integrador/a Social

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Integrador/a Social vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 01/06/2021 al 21/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Serveis Econòmics

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a Serveis Econòmics per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

                  Resultats finals 

           

           

          

          

Del 18/05/2021 al 07/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Treballador/a Social

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Treballador/a Social per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals 

Del 18/05/2021 al 07/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Cultura

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de Cultura per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

                  Resultats finals un cop resoltes les al.legacions

Del 05/05/2021 al 24/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Monitor/a Sefed 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Monitor/a Sefed per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Enginyer/a Tècnic.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a Enginyer/a Tècnic/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs opocició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Turisme.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a auxiliar tècnic/a de turisme vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 02/04/2021 al 21/04/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria una plaça d'un/a Arquitecte/a

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral/funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.          

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 30/03/2021 al 19/04/2021  (tots dos inclosos)