Sota aquest concepte genèric s'engloba tota la informació que ha d'estar disponible per als ciutadans ja sigui en tràmits específics d'informació pública, informació de caràcter general que ha d'estar a disposició dels ciutadans, els butlletins oficials, la publicació electrònica dels taulers d'anuncis, etc.